Az Ige meghallgatása

Mons. Pierbattista Pizzaballa (a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus apostoli adminisztrátora) szíves engedélyével adjuk közre itt hétről hétre vasárnapi elmélkedéseit. Szolgáljanak ezek mindnyájunk segítségére abban, hogy Isten Igéjére tudjunk hallgatni és elmélyítsük azt, amit kapunk  hetünk csúcspontján: a vasárnapi szentmisén!

Évközi 25. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az évközi időszak 25. vasárnapján egy könnyen „emészthető” példabeszédet hallunk, amely a múlt vasárnapihoz hasonlóan arra hív meg bennünket, hogy tágabb teret nyissunk szívünkben, hogy sajátítsuk el azt a logikát, amely szerint maga Isten gondolkozik és cselekszik. Egy olyan logikát, amely mindig meglep bennünket, amelyen olykor megütközünk vagy megbotránkozunk. (...)

 

 

Évközi 24. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Még mindig Máté evangéliuma 18. fejezeténél tartunk (Mt 18,21–35), és a múlt vasárnapi szakaszt közvetlenül követő részt hallgatjuk.

A téma is ugyanaz: a testvéri kapcsolat, a testvéri figyelmeztetés, a megbocsátás.

A múlt vasárnapi szakasszal való kapcsolat Péter kérdéséből is adódik, aki miután meghallgatta Jézus szavait, azért fordul hozzá, hogy megkérdezze, hányszor kell megbocsátani. A kérdés végén pedig már fel is vázol egy nagyvonalú választ: hétszer… (Mt 18,21). (...)

 

Évközi 23. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Isten Igéjének mai szakasza (Mt 18,15–20) Jézus Máté evangéliumában közölt beszédének része. Ezt a beszédet, mint tudjuk, „egyházi” beszédnek is nevezik, mert az egyház életére, a Krisztus nyomán evangéliumi életre meghívott közösség életstílusára vonatkozik.

Mielőtt magával a szakasszal foglalkoznánk, bevezetésként néhány megjegyzést teszünk. (...)

Évközi 22. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Ahhoz, hogy Isten Szavának mai szakaszához (Mt 16,21–27) közeledjünk, három időhatározót hívunk segítségül, melyekkel a szakasz verseiben találkozunk. 
Az elsőt rögtön a szakasz elején, a 21. versben találjuk, ahol azt olvassuk, hogy „ettől kezdve kezdte Jézus jelezni a tanítványainak, hogy…”

 

 

 

Évközi 21. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Próbáljuk a mai evangéliumi szakaszt (Mt 16,13–20) az azt megelőző fejezetek összefüggésében hallgatni, azon rész összefüggésében, amelynek néhány bibliakiadás jogosan „az Ország határai” címet adja.

Ha az a kérdés, mely ezeken a fejezeteket végigkíséri, valóban Isten Országának határaira fókuszál, akkor ebből következik a Jézus által hozott újdonságra irányuló kérdés, mert Jézus újdonságot hoz, és ezzel áthelyezi a határokat. (...)

 

Évközi 20. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Nem sokkal ezelőtt láttuk egy nagy sokaság éhségét (Mt 14,13–21), amit Jézus néhány kenyeret és halat szétosztva betöltött. Amit szétosztott, abból olyan sok maradt, hogy tizenkét kosarat megtöltött. Ma is egy éhező személyt látunk (Mt 15,21–28), egy kánaáni asszonyt, aki pogányok lakta vidéken közeledik Jézushoz. (...)

 

 

Évközi 19. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Ahhoz, hogy a mai evangéliumi szakasz (Mt 14,22–33) világába belépjünk, szem előtt kell tartanunk két horizontot.

 Az első a Kivonulás könyve horizontja, mely alapjául szolgál Máté evangéliuma 14. fejezetének, amelyet múlt vasárnap a kenyerek és halak szaporításának csodájával kezdtünk olvasni.

Sok olyan momentum van, ami mindkét bibliai szakaszban megjelenik: mindkettőben ott van a pusztaság, ahol a nép jár, ahol megtapasztalja az éhséget és az élelem hiányát, de megtapasztalja Isten gondviselését is, aki táplálja gyermekeit. (...)

 

 

Évközi 18. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Az után a fejezet után, amely összegyűjti az elmúlt vasárnapokon hallott, Mennyek Országáról szóló példabeszédeket, Máté evangélista újra felveszi Keresztelő János Heródes általi bebörtönöztetése és kivégzése elbeszélésének fonalát (Mt 14,1­–12), amelyet a kenyerek és halak megsokasításának elbeszélése követ (Mt 14,13–21), melyet ma hallunk. (...)

 

Évközi 17. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

hamarost bepótoljuk... Köszönjük a megértést!

 

 

Évközi 16. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Van egy momentum, ami a mai evangélium (Mt 13,24–43) mindhárom példabeszédében visszatér, mégpedig az idő. Egy szántóföldbe jó magot vetettek, de valaki titokban konkolyt is vetett. Amikor mindkettő kihajtott, a gazda szolgái szerették volna azonnal kiirtani a konkolyt, ám a gazda várakozásra intette őket: szükséges, hogy mindkettő felnövekedjen, mert amikor még kicsik, hasonlítanak egymásra, és megvan annak a veszélye, hogy összetévesztik egyiket a másikkal. Csak a legvégén lehet egyértelműen megkülönböztetni azokat egymástól, és akkor lehet begyűjteni a gabonát és kiirtani a konkolyt (Mt 13,24­–30). Ez időbe telik. (...)

 

Évközi 15. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az evangéliumi szakasz, amelyet az évközi idő 15. vasárnapján olvasunk (Mt 13,1–23) az első a hét példabeszéd közül, melyeknek témája Isten Országa, és amelyeket Máté evangélista Jézus egyetlen nagy beszédébe illesztett. Nagyon ismert és csak látszólag nagyon egyszerű példabeszéd. (...)

 

 

Évközi 14. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A ma hallott evangéliumi szakaszban (Mt 11,25–30) Jézus és az Atya között zajló párbeszéddel találkozunk: Jézus az Atyához fordul, Hozzá szól. 

A megelőző versekben Jézus kettős visszautasítást vett tudomásul: az elsőt Keresztelő Jánossal szemben (Mt 11,2–19), a másikat saját tetteivel szemben (Mt 11,20–24). (...)

 

Évközi 13. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Most, az évközi 13. vasárnapon is Máté evangélium 10. fejezeténél járunk, ahol az evangélista Jézus „missziós beszédét” közli, melyben iránymutatást ad tanítványainak a misszióhoz. Ma a beszéd végénél tartunk (Mt 10,37–42). Az olvasott versek két részre tagolódnak. (...)

 

 

Évközi 12. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Isten az Ószövetség meghíváselbeszéléseiben ezekkel a szavakkal lép be azok életébe, akiket meghív: „ne féljetek, ne legyen bennetek félelem”.

Az okok a félelemre nem hiányoznak.

A kiválasztottaknak olykor erős és erőszakos, nagyszerű eszközökkel rendelkező ellenségekkel kell szembenézniük. (...)

 

Úr Napja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk, hogy „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16), és hogy a Fiú, Jézus, azért jött a világba, hogy semmi el ne vesszen, hogy általa a világ megváltott legyen.

A mai ünnep ismét erről a szeretetről szól. Elsősorban azt mondja el nekünk, hogy a szeretet valami nagyon konkrét dolog, mondhatni érinthető. (...)

 

 

 

Szentháromság vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

János evangéliumának néhány szakaszában Jézus azon szavait találjuk, amelyek mintegy összefoglalják, szintézisét adják Isten tette egészének.

Ezen alapvető szakaszok egyike az, amelyet ma, Szentháromság vasárnapján hallunk, és amely Jézus és Nikodémus párbeszédéhez tartozik (Jn 3,16–18). (...)

Pünkösd (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Pünkösd ünnepén János evangéliumának azt a szakaszát olvassuk, amely Húsvét estéjéhez visz bennünket (Jn 20,19–23): a feltámadt Jézus felkeresi az utolsó vacsora termébe zárkózott tanítványait és azonnal nekik ajándékozza Lelkét, azt az életet, amit visszakapott az Atyától. Alighogy megkapta, azonnal megosztja övéivel, mert éppen ezért jött a világba, éppen ezért kelt át a halálon, így teljesítve az Atya művét. (...)

 

Húsvét hetedik vasárnapja (A év)

(ahol Urunk Mennybemenetelét csütörtökön ünnepelték)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Húsvétnak ezen az utolsó vasárnapján a János-evangélium tizenhetedik fejezetének olyan szakaszát olvassuk, amelyben – miután hosszan beszélt övéinek, miután megnyitotta szívüket – Jézus most közvetlenül az Atyához fordul: ez Jézus hosszú imája, amelyet „főpapi” imának neveznek. (...)

 

Kép: Sr Maria Anastasia CB

Húsvét hatodik vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

„Ha szerettek engem” (Jn 14,15)

Húsvét e hatodik vasárnapjának evangéliumi szakasza (Jn 14,15–21) ezzel a kijelentéssel veszi kezdetét.

A szakasz egész további része úgy tűnik, ettől a bevezető feltételes mellékmondattól függ. Minden ettől függ, hogy szeretjük-e az Úr Jézust vagy sem. (...)

 

 

Húsvét ötödik vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az az evangéliumi szakasz, amelyet Húsvétnak ezen az ötödik vasárnapján olvasunk (Jn 14,1–12) Jézus hosszú beszédét nyitja meg, melyet „búcsúbeszédnek” neveznek. Az utolsó vacsora elbeszélése után vagyunk, Jézus halálának, immár közeli elmenetelének értelméről beszél övéivel. (...)

 

 

Húsvét negyedik vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A jó pásztor hasonlata, amelyet János evangéliuma tizedik fejezetében találunk, nagyon gazdag és artikulált.

Jézus valójában nemcsak a „jó pásztorhoz” hasonlítja önmagát, amelyre számos utalás található az Ószövetség különböző szakaszaiban, hanem az „ajtóhoz” is, amely képet többször használ a pásztorra utalva is, aki az ajtóból a karámba lép. (...)

 

 

Húsvét harmadik vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A feltámadását követő napokban Jézus megjelenik tanítványai életében, és úgy talál ott rájuk, hogy a találkozásra többé-kevésbé mindnyájan képtelenek. Az evangéliumok hangsúlyozzák hitetlenségüket.

Múlt vasárnap láttuk ezt Tamás esetében, de így van ez mindnyájukkal: még azok számára is, akik a leginkább osztoztak Jézus nyilvános életének éveiben, a találkozás a Feltámadottal egészen váratlan volt (vö. Mk 16,11.13; Mt 28,17…). (...)

 

 

Húsvét második vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakaszban a tanítványokat az utolsó vacsora termébe bezárkózva találjuk.

János evangélista legalább két alkalommal (Jn 20,19.26) egyértelműen hangsúlyozza, hogy a helység ajtói, ahol a tanítványok tartózkodnak, zárva vannak. A 19. vers azt is megvilágítja, hogy mi ennek a bezárkózásnak az oka: a félelem. (...)

 

 

Virágvasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Amikor az Úr belép valaki éltébe, mindig azért teszi, hogy életet, üdvösséget vigyen.

Az evangéliumok telis-tele vannak olyan epizódokkal, melyeket példaként idézhetnénk. Gondoljunk például Zakeusra, a vámosok elöljárójára, aki gazdag, ugyanakkor magányos és megalázott. Jézus keresi őt, megtalálja, megszabadítja, majd az evangélium nagy örömről beszél, mert „üdvösség köszöntött erre a házra”. (...)

 

Nagyböjt 5. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Jn 11,1–45) értelmezési kulcsa a barátság, a szeretet. A „szeretni” kifejezés háromszor tér vissza a szövegben (Jn 11,3.5.36), de az egész epizód hátteréül szolgál. Elsősorban Lázárra, a barátra vonatkozik, akit Jézus szeret, de nyilvánvaló nővérei irányában is. Jézus, Márta és Mária között valóban olyan szavak hangzanak el és olyan gesztusok nyilvánulnak meg, amelyek meghitt, bizalommal, reménnyel teli, kölcsönös szeretetkapcsolatról árulkodnak (...)

Nagyböjt 4. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 A vakon született története bűnre vonatkozó utalással kezdődik és zárul: amikor egy születéstől fogva vakot láttak, a tanítványok megkérdezték, miért született vakon, a saját bűne miatt vagy a szüleié miatt. Amire Jézus a közfelfogástól eltávolodva válaszol, amikor azt mondja, hogy a vakság nem büntetés valaki bűnei miatt, sem az övé, sem szüleié miatt (Jn 9,2–3). (...)

 

Nagyböjt 3. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A nagyböjti vasárnapok olvasmányai, különösen a most is tartó „A” évben, felkínálják számunkra a növekedés lehetőségét a tanítványi életben. A mai szakasz az elmúlt vasárnapiakkal együtt egy hosszú keresztségi katekézist alkot, amit nem tudunk teljesen megragadni. Ezért csak néhány kiindulópontot adunk. (...)

 

Nagyböjt 2. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Nagyböjti utunk második szakasza szokás szerint egy magas hegyre vezet (Mt 17,1), amelyet a hagyomány Tábor hegyével azonosít, ahová Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal megy fel. A hegycsúcsok azonnal az Istennel való találkozás helyére utalnak, arra a helyre, ahol Isten kinyilatkoztatja magát. Most is, ebben a részben Isten lényegében kinyilatkoztatja önmagát. Ebben az esetben azonban egészen új módon teszi ezt. Isten nem a természet erőiben, nem hatalomban, hanem az ember Jézusban nyilatkoztatja ki magát. (...)

Nagyböjt 1. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Jézus pusztai megkísértésének epizódja mindhárom szinoptikus evangéliumban követi Jézus megkeresztelkedését a Jordánnál. Jézus feljön a Jordánból telve Szentlélekkel, Isten életével.

A Lélek pedig a pusztába vezeti őt (Mt 4,1), a mindennapi életbe, abba az életbe, amely próbára tesz, és megköveteli, hogy megmutassuk valódi önmagunkat, hogy feltárjuk, kik vagyunk. (...)

 

 

Évközi 7. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Máté evangéliumának ma olvasott szakaszával (Mt 5,38–48) zárul a hegyi beszédnek az a része, amelyben Jézus kijelenti az ismert antitéziseket: „Hallottátok, hogy megmondatott […] én pedig azt mondom nektek”.

Jézus ebben az utolsó részben az imént meghirdetettek nyitjaként egy olyan szót nyújt át nekünk, amely a hegyi beszédben már felhangzott: Atya. (...)

 

Évközi 6. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Máté evangéliumának hosszú szakaszát, amelyet ma olvasunk (Mt 5,17–37) a hegyi beszéd összefüggésében kell elhelyezni, amelyhez tartozik.  

Jézus mindenekelőtt meghirdeti a boldogságokat: ezek annak bejelentése, hogy Isten Országa, amiről a próféták beszéltek, és amit századok óta vártak, végre most elérkezett.A próféták meghirdették, hogy Isten Országa boldogságot hoz a szegényeknek, vigasztalást a szomorúaknak, szabadságot a foglyoknak (vö. Iz 61,1). Most Jézus kijelenti, hogy mindez mindenki számára beteljesült. (...)

 

Évközi 5. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Miután Jézus kijelentette a boldogmondásokat (Mt 5,1–12), vagyis tanítványainak új és paradox létmódját, ebben az első beszédében egy másik kérdéssel szembesít. Azzal a szereppel, amit a tanítványoknak kell betölteniük a világban, az emberek között. Mi az ő identitásuk, mi az ő küldetésük? (...)

 

Urunk bemutatása (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

Jézus templomi bemutatásának elbeszélését csak Lukács evangélista közli, aki evangéliumának első fejezeteit az Úr gyermekkora történéseinek szenteli.

A keretet a jeruzsálemi Templom jelenti, ahová Mária és József felviszik a gyermeket, hogy eleget tegyenek a Törvénynek, mely megkívánja, hogy minden elsőszülöttet megváltsanak. (...)

 

Évközi 3. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Ahhoz, hogy a liturgia által ma elénk vezetett evangéliumi szakaszhoz közeledjünk, induljunk ki az olvasmány egyik verséből. Az evangélium ugyanis Izajás könyvének egy idézetével kezdődik, amelyet egészében közölt az olvasmány: „Mert összetöröd terhes igáját, a vállára nehezedő botot, és sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján.” (Iz 9,3) (...)

 

 

Évközi 2. vasárnap (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 Múlt vasárnap Jézus megkeresztelkedését ünnepeltük.

Ma János evangéliumából halljuk, hogy Keresztelő János hogyan beszéli el a megkeresztelkedést (Jn 1,29–34).

János evangéliuma a szinoptikus evangéliumoktól eltérően nem közli Jézus Jordánban való megkeresztelkedésének epizódját. Közli viszont azt, hogy hogyan emlékezik erre az eseményre Keresztelő János. (...)

 

Jézus megkeresztelkedése (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangélium (Mt 3,13–17) helymegjelöléssel kezdődik: Jézus Galileában van, onnan indul el, hogy lemenjen a Jordánhoz, Jánoshoz és megkeresztelkedjen általa (Mt 3,13). Jézusnak egyértelmű a szándéka, pontosan ezzel a céllal indul el: hogy megkeresztelkedjen Keresztelő János által. (...)

 

Karácsony második vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

János evangéliumának prológusa, amit most, a karácsonyi időszak második vasárnapján olvasunk, a keresztény élet lényegéhez, középpontjához vezet bennünket. A kezdetekhez visz minket (Jn 1,1), ahol a kezdet nemcsak azt jelenti, ami a kezdeteknél van, hanem az alapot, azt, ami minden másnak az értelmezési kulcsát adja. Az élet értelmét jelenti. (...)

 

Szent Család vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Múlt vasárnap, Advent utolsó vasárnapján József alakjáról elmélkedtünk és láttuk, hogyan él át egy drámai pillanatot, és hogyan jut el az Úr egy angyalának köszönhetően odáig, hogy felvállalja az apaságot az iránt a gyermek iránt, aki a Szentlélek által fogantatott Mária méhében.

Amit ennek a felelősségnek a felvállalása jelentett, az, amit azután József megért és lassanként megtanul: hogy ezt a köteléket az élet eseményei formálják. Ma pedig éppen azt láthatjuk, hogy József hogyan vállalja annak következményeit, hogy odaadta életét Jézusért. (...)


 

 

Advent negyedik vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap Keresztelő János alakján keresztül láttuk, hogy az Úr elfogadása szükségszerűen egy nehézséggel, krízissel jár. Ez azért van így, mert ahhoz, hogy őt elfogadjuk, meg kell nyílni egy radikális újdonságra, olyan Istennek kell teret adni, aki meghaladja várakozásainkat, aki nem az általunk elgondolt módon teljesíti be azokat. Ugyanezt látjuk ma másvalakiben, aki ebben az Adventben lépteinket vezeti: Józsefben. József is nehéz helyzetben találja magát, ...

Advent harmadik vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Advent harmadik vasárnapjának evangéliumi szakaszában (Mt 11,1–11) Keresztelő János alakjával találkozunk. Többé már nem a pusztában találjuk őt, ahol mindenkit megtérésre hívott és arra, hogy  várják azt, Akinek el kell jönnie, hanem egy cellában Heródes Antipász által bebörtönöztetve és hallgatásra kényszerítve (vö. Mt 14,3–4). (...)

 

Szeplőtelen fogantatás ünnepe

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Az angyali üdvözlet evangéliumi szakaszának (Lk 1,26), amelyet Szeplőtelen fogantatás ünnepén olvasunk, az egyik kulcskifejezése a „kegyelem”.

 

Először a 28, versben találkozunk vele, amikor az angyal Máriát így nevezi: „kegyelemmel teljes”.

Nem azért, mert nem ismeri a nevét. Valóban, rögtön azután néven szólítja őt: Mária. Azonban itt, az angyal első szavaiban szinte úgy tűnik, mintha Mária neve ez volna: „kegyelemmel teljes”. (...) 

 

Advent második vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Mint minden évben, Advent második vasárnapján a liturgia Keresztelő János alakját vezeti elénk. Ő az első a két nagy alak közül, akik adventi utunkat kísérik.

Máté, hogy megismertesse őt velünk, elsősorban a ruházatára utal: János teveszőr ruhát viselt bőrövvel a derekán (Mt 3,4). Nemcsak egy megjegyzés vagy jelentéktelen részlet ez, hanem nyilvánvaló utalás Illés próféta öltözetére, amelynek a leírását éppen küldetése kezdetén találjuk meg: „egy szőrruhás ember; a derekán bőrövvel” (2Kir 1,8). (...)

 

Advent első vasárnapja (A év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai nappal új liturgikus év kezdődik, melynek során Máté evangéliuma kísér bennünket.

Advent első vasárnapján az evangéliumi szakaszt (Mt 24,37–44) abból a 24. fejezetből vesszük, amely a 25. fejezettel együtt az evangélium öt beszédéből az utolsót alkotja.

Ez az ún. „eszkatologikus” beszéd: a hamarosan bekövetkező drámai események előtt állva Jézus tanítványait inti, hogy legyenek éberek és tudják, hogyan kell átélni a történelmet anélkül, hogy bármihez ragaszkodnának annak bizonyosságán kívül, hogy az Úr visszatér. (...)

 

Krisztus Király vasárnapja (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 23,35–43) a Golotára visz bennünket, ahol a halálra ítélt és keresztre feszített Jézust látjuk.

Jézus nincs egyedül: a kereszt lábánál ott van a nép, amely látni akar; azután ott vannak a nép elöljárói, a katonák (Lk 23,35–36) és Jézussal együtt megfeszítve két gonosztevő.

Kétféle kérést intéznek Jézushoz. (...)

Évközi 33. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Még ha a mai evangéliumi szakasz (Lk 21,5–19) nem is követi közvetlenül a múlt hetit (Lk 20,27–38), hasznos lehet együtt szemünk elé idézni azokat.
Még mindig a Templomban vagyunk, és már befejeződtek a nép elöljáróival, az írástudókkal és szadduceusokkal folytatott viták. 
Ebben a Passiót megelőző utolsó fejezetben Jézus arra hívja tanítványait, hogy virrasszanak, mert nehéz idők állnak előttük. (...)

 

Évközi 32. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése 

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A most vasárnapi evangélium (Lk 20,27–38) eltérő szövegkörnyezetbe illeszkedik, mint az elmúlt vasárnapok szakaszai.

Eddig Jézust követtük Jeruzsálem felé tartó útján, ma azután látjuk őt, miután belépett a Szent Városba. Itt, a 20. fejezetben a Templom környezetében az evangélista különféle vitákat mutat be Jézus és az írástudók, farizeusok és – mint jelen esetben – a farizeusok között. Különféle témákról szólnak a Jézussal folytatott viták, amelyek azonban együtt olvasva segítenek minket, hogy teljesebb képet kapjunk a mai, feltámadásról szóló szakaszról. A fejezet Jézus tekintélyének latolgatásával kezdődik (2. vers); Jézus ismét Keresztelő Jánosról és az ő prófétai szerepéről beszél (3–8. vers); majd a szőlősgazda és a gyilkos szőlőművesek példázata következik (9–19. vers), amely Jézusra vonatkozik, az ő Jeruzsálembe jövetelére és halálára, jóllehet ő a mindenkinél nagyobb próféta; azután van egy kérdés a császárnak fizetendő adóról (20–26. vers), mert a rómaiaknak adják át Jézust, hogy kivégezzék; ezt követi a feltámadásról szóló szakasz (20–27. vers) a Dávid alakjára vonatkozó kérdéssel. A Messiás – mondja Jézus – Dávid fia lesz, de Dávid Ura is (41–44. vers). (...)

Évközi 31. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Lk 19, 1-10

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Jézus Jeruzsálem felé tartó útját, mely most véget ér, különböző személyekkel való találkozások kísérték.

A mai evangélium (Lk 19,1–10) is egy találkozást beszél el, a sorozat utolsó találkozását: Jézus már Jerikóban van, ami az utolsó állomás, mielőtt felér a Szent Városba, s miközben áthalad a városon, találkozik Zakeussal. (...)

 

 

Évközi 30. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése


Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Hogy belépjünk a mai evangélium világába (Lk 18,9–14), induljunk ki egy kis részletből, amelyet a 13. versben találunk: miközben Jézus elbeszéli a farizeus és a vámos példázatát, az utóbbiról azt mondja, hogy „még a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verte…”.

Ez a gesztus, a mell verése, még két alkalommal tér vissza Lukács evangéliumában, mindkétszer a 23. fejezetben, vagyis a passió elbeszélésében. (...)

Évközi 29. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Lukács evangéliumában gyakran kerül elő az imádság témája, akár Jézusra vonatkozóan, aki többször félrevonul, hogy imádkozzon, akár a tanítványokra vonatkozóan, akik arra kérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, vagy Jézus buzdítja őket, hogy imádkozzanak. (...)

 

Évközi 22. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk, hogy a tanítványok azt kérik Jézustól, hogy adjon nekik nagy hitet (Lk 17,6), és láttuk, hogy Jézus számára nem annyira az a fontos, hogy mennyiségi értelemben nagy legyen a hit, mint inkább az, hogy eleven hit legyen, ahogyan élő a mag, mely növekszik és gyümölcsöt termő fává lesz.

Ma (Lk 17,11–19) Jeruzsálem felé tartó útja során Jézus emberek egy csoportjával találkozik, kik közül az egyikben nagy hitet ismer fel: olyan nagyot, hogy képes megváltani annak életét. (...)

 

Évközi 27. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A számos alkalom között, amikor Jézus az emberekkel találkozik, van néhány, amelyben a másik személynek „nagy” hite van. Maga Jézus ismeri ezt el, és valamiképpen példaként állítja őket a tanítványok és a sokaság elé.
Ilyen a kafarnaumi százados esete (Lk 7,1–10), aki arra kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg kedves szolgáját. (...)

Évközi 26. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A most vasárnapi liturgiában elővezetett evangéliumi szakasz (Lk 16,19–31) Lukács evangéliuma 16. fejezetéhez tartozik, melyben – mint múlt vasárnap említettük – az evangélista Jézus minden ember életében alapvető témával, a javak használatával kapcsolatos hozzászólásait közli.

Ahhoz, hogy a mai szakasz világába lépjünk, az utóbbi két hétben használt értelmezési kulcs nyújt segítséget számunkra, vagyis az otthon képe: múlt vasárnap a becstelen intézőt láttuk, aki, amikor tetten érték, mindent megtett, hogy amikor a szükség úgy hozza, valaki befogadja őt a házába (Lk 16,4). Két héttel ezelőtt a gazda háza volt a főszereplő, az otthon, mely a távollevő, mindenét elvesztett fiú vágyaiban felidéződik (Lk 15,7).

A mai példázat hátterében is egy ház áll. (...)

 

Évközi 25. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai, példázatos szakasz (Lk 16,1–13) közvetlenül követi Lukács evangéliumának az irgalmasság múlt vasárnap hallott példabeszédeit is tartalmazó 15. fejezetét.  

A mai részlet meglehetősen különös: Jézus egy intézőről beszél, aki tisztességtelen módon látja el feladatait; munkaadója ezt észreveszi, és a példázat nagyobb része azokról a fortélyokról szól, amelyeket az intéző kifundál, hogy ebből a kellemetlen helyzetből szabaduljon. És végül a gazda dicséri őt találékonyságáért.

A múlt vasárnapi példabeszédekkel összevetve látszólag úgy tűnik, hogy Jézus egészen más tárgyra tért. Azonban lehet, hogy mégsem.

Van néhány közös mozzanat, amelyeket próbáljunk meg észrevenni. (...)

 

Évközi 24. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakaszt (Lk 15,1–32) értelmezhetjük az első vers fényében: „A vámosok és bűnösök is mindnyájan odamentek hozzá, hogy hallgassák.”

A szakasz tehát azzal a képpel indul, amelyben azt látjuk, hogy ahol Jézus van, ott vannak vámosok és bűnösök is, akik azért közelednek hozzá, hogy hallgathassák.

A versen belül egy névmásnál időzünk el, amely azon személyek csoportjára vonatkozik, akiket az evangélista „vámosoknak és bűnösöknek” nevez, amikor azt mondja, hogy Jézushoz közeledtek: „mindnyájan”.

Azt mondhatjuk, hogy éppen ez a „mindnyájan” botránkoztatja meg személyek egy másik jelenlevő csoportját, melyet farizeusok és írástudók alkotnak: ami megbotránkoztatja őket, az pontosan ez, vagyis az, hogy Jézus fogadja a bűnösöket is, tehát az, hogy Jézus mindenkit elfogad. (...)

 

 

Évközi 23. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai szakaszban háromszor ismétlődnek olyan szavak, melyek a célról, a beteljesedésről szólnak (Lk 14,28.29): Jézus megállt és az őt követő sokasághoz fordult, és arra utalt, hogy komolyan kell venniük ezt a követést, hogy az tökéletesedhessen, hogy teljessé válhasson.

Nos, ezek a beteljesedésre vonatkozó szavak nagyon fontosak és gyakoriak Lukács evangéliumában. (...)

 

 

Évközi 22. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 14,1–7.8–14) is ebben az irányban halad: valójában két rövid elbeszélésről van szó, melyekben erőteljesen hangzik fel az evangéliumi paradoxon.

Az első (Lk 14,7–10) némileg furcsa: egy lakodalmon Jézus felszólítja asztaltársait, hogy ne az első helyeket foglalják el, kerülendő, hogy valaki más elküldje őket onnan az utolsó helyre. 

Az elbeszélés sokkal köznapibb és aktuálisabb, mint ahogy az első pillantásra tűnik, mert nem egyszerűen arra szól a felhívás, hogy alázatosak és szégyenlősök legyünk, és természetesen nem csupán olyan kivételes alkalmat érint, mint egy ebédmeghívás: a felhívás arra szólít, hogy hitelesen éljünk.  

Mert néha anélkül, hogy akár csak észrevennénk, az „első hely” után ácsingózva töltjük az életünket, (...)

 

Évközi 21. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakasz (Lk 13,22–30) Jézus Jeruzsálem felé tartó útjának említésével kezdődik, hogy az olvasó azonnal tisztában legyen azzal, hogy mi az a horizont, amelybe illeszkedik a hallott perikópa. Ez a horizont pedig annak az üdvtervnek a beteljesedése, amelyet Jézus a Szent Városban valósít meg, amikor mindenkiért meghal a kereszten. (...)

 

Évközi 20. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap Jézus a gazdagságról, javakról beszélt nekünk és azt mondta, hogy az ember szíve ott van, ahol a kincse.

Úgy tűnik, ma változik a beszéd témája, és önmagáról, küldetéséről szól: azt mondja, azért jött, hogy tüzet hozzon a földre (Lk 12,49), és azt, hogy türelmetlenül várja, hogy ez a küldetése beteljesedjen. Mintha azt mondaná, hogy ott van az ő szíve, hogy az ő kincse ez a küldetés, amelyet az Atya bízott rá. (...)

 

 

Évközi 19. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakaszt (Lk 12,38–48) értelmezhetjük a múlt vasárnapi fényében (Lk 12,21–32), amikor egy ostoba embert láttunk, aki úgy vélte, hogy csak azért élhet jól, mert hatalmas vagyont gyűjtött. Ez az ember dolgokkal töltötte meg életét, a dolgok pedig elzárták előle a láthatárt: minden befejeződött ezen az életen belül anélkül, hogy megnyílt volna afelé, ami ezen túl van.

Vagyis szíve egészen itt, e világban volt, ahol egyetlen vagyona is (Lk 12,34). (...)

 

 

Évközi 18. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakaszban (Lk 12,13–21) egy ember azért lép oda Jézushoz, hogy megkérje, legyen közvetítő közte és fivére között úgy, hogy az atyai örökség egyenlően legyen szétosztva.

Jézus válaszában áthelyezi a hangsúlyt és messzebbre megy, a lényeghez: a két testvér közötti probléma nem akkor oldódik meg, ha az örökséget egyenlően osztják majd el, hanem ha mindegyikük szíve szabaddá válik a birtoklásvágytól és attól, hogy mindig többet akarjanak. Egyébként kapcsolatukat mindig fenyegetni fogja a sóvárgás, a kapzsiság, ami soha nem elégszik meg, aminek soha semmi nem elég. (...)

 

 

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


 

tovább »

Kapcsolat

Itt bármikor elérhet minket, csak kattintson és küldjön üzenetet, vagy nézze meg további elérhetőségeinket! Kérdezzen bátran, szívesen segítünk!

Szentségimádások

Új adatbázis, kereshetőek a szentségimádások település és időpont szerint is!

Oldalunkon gyűjtjük a szentségimádások időpontjait, ezt adatbázisba rendezzük, így Ön is megkeresheti, hogy lakhelyéhez közel hol van éppen, vagy mikor lesz legközelebb szentségimádás.

Használja keresőnket, s ha esetleg tud olyan helyről, ami még nem szerepel adatbázisunkban, megköszönjük, ha segít nekünk és elküldi az információkat!

www.szentsegimadas.hu

«        2020. szeptember        »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30