Az Ige meghallgatása

Mons. Pierbattista Pizzaballa (a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus apostoli adminisztrátora) szíves engedélyével adjuk közre itt hétről hétre vasárnapi elmélkedéseit. Szolgáljanak ezek mindnyájunk segítségére abban, hogy Isten Igéjére tudjunk hallgatni és elmélyítsük azt, amit kapunk  hetünk csúcspontján: a vasárnapi szentmisén!

 

 

2019. február 17.

Évközi 6. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Az egyik értelmezési kulcsot ahhoz, hogy a mai evangélium (Lk 6,17.20–26) világába belépjünk, a 20. vers szolgáltatja számunkra, ahol azt olvashatjuk, hogy Jézus „szemeit tanítványaira emelte és így szólt…”.

A boldogmondásoknak nevezett, nagyon ismert szavak kezdeténél Jézus tekintete van, ami azokra irányul, akik követik őt: Jézus nézi őket, azután pedig elmondja, hogyan látja őket. (...)

 

2019. február 10.

Évközi 5. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi
(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

 A mai szakasz kezdetén (Lk 5,1–11) Jézust látjuk, amint Tiberiás tavának partján odamegy két bárkához. Az egyik bárka, amelyikbe Jézus beszáll, Péteré. Kicsit később, az 5. versben tudjuk meg, hogy ő és társai egész éjjel fáradoztak anélkül, hogy bármit fogtak volna.

 Tehát Jézus közeledik és belép annak az embercsoportnak az életébe, amelyik épp az imént szerzett gyötrelmes tapasztalatot sikertelenségről, kudarcról, bukásról. (...)

 

2019. február 3.

Évközi 4. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)


Múlt vasárnap Jézus nyilvános működésének kezdetét láttuk úgy, ahogyan Lukács evangéliuma közli, a vigasztalás jelével megpecsételt kezdetet (Lk 4,14–21): a vigasztalás, amelyet a próféták hirdettek, és amelyet minden nép várt, az Úr Jézus életében teljesedik be, létében, melyet az Atya arra szentelt, hogy mindenkihez elvigye a kegyelem hírét.

Ma annak igazolását látjuk, hogy ez a vigasztalás igaz, bizonyos, biztos és mindenkinek szól. Ez abból a tényből következik, hogy Jézus hajlandó maga megfizetni az árat. (...)

 

 

2019. január 27.

Évközi 3. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliumának negyedik fejezete, melynek 41–42. versét hallottuk ma, a pusztában kezdődik, ahol Jézust megkísértette az ördög. Jézus, miután győztesen kerül ki a próbatételből, visszatér Galileába (Lk 4,14), és onnan kezdve viszi el másoknak azt a szabadítást, amit előzőleg a pusztában megtapasztalt. 

Jézus názáreti zsinagógabeli epizódja éppen erről a kezdetről szól, és különösen fontos, mert az egész evangélium értelmezésének a nyitja, Jézus programjának nyilatkozata. Olyan, mint egy mag, amely idővel kifejlődik, de összefoglalóan már magában hordja a további elbeszélés egészét. (...)

 

 

2019. január 20.

Évközi 2. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

János evangélista nagy érdeklődést mutat az iránt, hogy Jézus tapasztalatát a Teremtés könyvéből kiindulva értelmezze.

A Teremtés könyvéhez hasonlóan János evangéliuma is a „kezdetben” kifejezéssel indítja elbeszélését; és a Teremtés könyvéhez hasonlóan ezt a kezdetet napok egymásra következésével tagolt egy hét elbeszélésébe rendezi.

Mintha azt mondanánk, hogy új teremtés van folyamatban: amint Isten hét nap alatt teremtette a világot – ami után a hetedik napon megnyugodott ­–, úgy most Jézus teremti újjá az embert és a valóságot, újjáéleszt mindent teremtményt, visszaadva eredeti szépségét és visszavezetve igazi alapjához, az Atyához. (...)

 

 

2019. január 13.

Jézus keresztelkedése (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliuma nem fektet túl nagy hangsúlyt Jézus megkeresztelkedésére (csak egy közbevetett mondat [a görög szövegben]). Viszont hangsúlyozza Jézus beiktatását a Szentlélek leszállásával és Jézus Isten Fiaként való kinyilvánítását, amit majd a következő szakasz megerősít a családfával, amely őt Dávid és Ábrahám fiaként mutatja be, de amely egészen Ádámig, majd a Teremtő Istenig vezet. Lukács evangéliumában Jézus kezdettől fogva szolidáris az egész emberiséggel. (...)

 

2019. január 6.

Urunk megjelenése (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk Jézus keresését, aki Jeruzsálemben, a Templomban maradt, hogy annak a kapcsolatnak a forrásához járuljon, amely őt élteti, amelyről tudja, hogy abból származik.

 Ma egy másik keresést látunk, a mágusokét, akik útra kelnek Keletről, és egy csillagtól vezetve Jeruzsálembe mennek (Mt 2,1–12)

 A mágusok mindenekelőtt annak a jelentését kutatják, amit látnak, azt keresik, ami a dolgok mögött van, azt, ami annak eredeténél van, ami őket vonzza. (...)

2018. december 30.

Szent Család vasárnapja (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Azt mondhatjuk, hogy a mai evangéliumban (Lk 2,41–52) különböző keresések találkoznak.

Egyrészt ott van Jézus, aki az Atyát keresi. Az övé elsőbbséget élvező, alapvető keresés, ahogyan ő maga mondja Máriának és Józsefnek: Atyám dolgaival kell törődnöm (Lk 2,49). Mondhatjuk, hogy az immár tizenkét éves, tehát Izrael Törvényének értelmében nagykorú Jézus az identitását, küldetését, életének értelmét keresi. Teszi ezt az Atyával való kapcsolat keretein belül: mindenekfölött ezt a kapcsolatot keresi, amelyhez viszonyítva minden más viszonylagossá, másodlagossá válik. (...)

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolat

Itt bármikor elérhet minket, csak kattintson és küldjön üzenetet, vagy nézze meg további elérhetőségeinket! Kérdezzen bátran, szívesen segítünk!

Szentségimádások

Új adatbázis, kereshetőek a szentségimádások település és időpont szerint is!

Oldalunkon gyűjtjük a szentségimádások időpontjait, ezt adatbázisba rendezzük, így Ön is megkeresheti, hogy lakhelyéhez közel hol van éppen, vagy mikor lesz legközelebb szentségimádás.

Használja keresőnket, s ha esetleg tud olyan helyről, ami még nem szerepel adatbázisunkban, megköszönjük, ha segít nekünk és elküldi az információkat!

www.szentsegimadas.hu

«        2019. február        »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28