Az Ige meghallgatása

Mons. Pierbattista Pizzaballa (a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus apostoli adminisztrátora) szíves engedélyével adjuk közre itt hétről hétre vasárnapi elmélkedéseit. Szolgáljanak ezek mindnyájunk segítségére abban, hogy Isten Igéjére tudjunk hallgatni és elmélyítsük azt, amit kapunk  hetünk csúcspontján: a vasárnapi szentmisén!

 

Szentháromság vasárnapja (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Ahhoz, hogy a Szentháromság misztériumához közeledjünk, a liturgia János evangéliumának egy olyan szakaszát (Jn 16,12–15) kínálja segítségül, amelyben Jézus alapvetően a Szentlélekről beszél.

A Szentlélekről szólva azonban Jézus betekintést enged a Szentháromságon belül élő kapcsolatokba. Tehát nemcsak a Lélekről szól, hanem önmagáról és az Atyáról is mond valamit. (...)

 

 

Pünkösd (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az evangélium, amelyet most, a húsvéti időt lezáró Pünkösd ünnepén olvasunk, bepillantást enged az egyház életének néhány értékes részletébe, miután a feltámadt Úr felmegy a mennybe és visszatér az Atyához. 

Az evangéliumi szakasz néhány elemét emeljük ki.

Az első elemet a 26. versben találjuk, ahol Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy a Lélek majd megtanítja őket mindenre, és emlékezteti őket mindarra, amit Ő mondott nekik.

A Szentlélek tehát mester, de úgy tűnik, Jézus azt mondja, hogy nem olyan mester, mint a többi. (...)

 

Az Úr mennybemenetele (C év)

2019. Június 2.

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Ma az Úr mennybemenetelét ünnepeljük, és Lukács evangéliumának utolsó verseit olvassuk (Lk 24,46–53). Számos jellegzetes eleme van a szakasznak, melyekből néhányat most kiemelünk.  

Mindenekelőtt a szakasz két részre tagolódik: az első rész (46–49. versek) az apostoloknak szóló egyik megjelenés zárlatát beszéli el, azt, amikor a feltámadt Úr eljön a vacsora termébe, miután az emmauszi tanítványok visszatértek és beszámolnak Vele való találkozásukról, melyben útjuk során volt részük (Lk 24,33). (...)

 

Húsvét 6. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakasz (Jn 14,23–29) Jézus azon hosszú beszédének a része, amelyet tanítványaihoz intézett az utolsó vacsora során, miután megmosta lábukat. 

Ez egy búcsúbeszéd, amelyben Jézus tanítványai zavarodottságát követi nyomon, amit közeli távozásának híre vált ki és azok a szavak, amelyek a történéseket értelmezik, amelyek feltárják annak az életnek az értelmét, amelyet az Úr készül odaadni. (...)

 

 

Húsvét 5. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

A ma hallott evangéliumi szakasz (Jn 13,31–35) János evangéliumának abból a 13. fejezetéből származik, amelyben az evangélista Jézus tanítványaival elköltött, utolsó vacsoráját beszéli el, és amely nem magától értetődő, ha szövegkörnyezetéből kiragadjuk. 

A lábmosás botrányos gesztusa után az evangélista közli, hogy Jézus megjövendöli Júdás árulását (Jn 13,21). Ezt követik azok a versek, amelyeket ma hallottunk, az új parancsról szóló szavakkal, majd egy hűtlenség újabb meghirdetése, ami ezúttal Péterre és tagadására vonatkozik (Jn 13,36). (...)

Húsvét 4. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A húsvéti időszak első vasárnapjain azokat az evangéliumi szakaszokat hallhattuk, amelyek a Feltámadt Úr tanítványaival való találkozásaira vonatkoznak. 

Ma kezdjük azt szemlélni, hogy milyen volt a feltámadottak új élete, milyen volt a hívők meghívása, akiket a Föltámadott élete újdonságának részeseivé tett.(...)

 

Húsvét 3. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz is olyan epizódot beszél el, amelyben az Úr feltámadása után megjelenik tanítványainak. János evangéliuma 21. fejezetét olvassuk, ahol az evangélista pontosítja, hogy ez a harmadik alkalom, amikor Jézus kinyilatkoztatja önmagát (Jn 21,14).

Ez az első adat, amelynél elidőzünk, az a tény, hogy Jézus többször nyilatkoztatja ki magát, nem egyetlen alkalommal. (...)

 

Húsvét 2. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése


Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Nyolc nappal ezelőtt, Húsvétvasárnap láttuk, hogyan kezdődik minden keresztény hitbeli útja. Ez az út az üres sírnál veszi kezdetét, ahová visszatérünk, hogy meglássuk a helyet, ahová Jézust temették, de ahol az asszonyok és a tanítványok felfedezik, hogy teste többé nincsen ott. Jézus többé már nincs a halálban.

 

Ez azonban csak a szükséges kiindulópontja egy úton létnek. (...)

 

Virágvasárnap (Cév)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliuma azon szakaszának, amely elbeszéli Jézus belépését Jeruzsálembe, van egy egyedülálló jellemzője: az elbeszélés célja valójában nem az, hogy Jézusról beszéljen, aki bemegy a szent városba, hanem hogy azokról az előkészületekről szóljon, amelyeket tesz azért, hogy bevonuljon.

Ennek az első jelenetnek tehát nem annyira Jézus, mint inkább az apostolok a főszereplői.

Miért dönt így az evangélista? (...)

Nagyböjt 5. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Jn 8, 1 -11

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakaszban (Jn 8,1–11) a jeruzsálemi templomban látjuk Jézust, amint a köréje gyűlő sokaságot tanítja.

Úgy ül, mint egy mester, és a jelenet emlékeztet arra, amikor Mózes ült reggeltől estig a pusztai táborozás helyén, hogy megoldja a nép körében felvetődött kérdéseket (Kiv 18,13köv.): a nép odament hozzá, hogy „megtudja Isten ítéletét”, hogy megismerje Isten rendeleteit és törvényeit (Kiv 18,6). (...)

 

Nagyböjt 4. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Lk 9,28–36)

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakaszt (Lk 15,1–9) olvashatjuk abból a két helyből kiindulva, ahol a jelenet kibontakozik. Jól ismert és sok helyzetben használt szakasz a mai. Csak néhány rövid megfontolást teszünk. Az egyik értelmezési kulcs, ami segít, hogy a szöveg világába belépjünk, azzal függ össze, hogy mindkét helyen – még ha eltérő módon is – étellel kapcsolatos szimbolika jelenik meg. (...)

 

Nagyböjt 3. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Lk 9,28–36)

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 13,1–9) két részből áll. Mindkét rész a megtérés témája körül forog, de első ránézésre nincsenek összhangban egymással.

Az első részben (Lk 13,1–5) látjuk, amint néhányan Jézushoz mennek, hogy elbeszéljenek neki egy fájdalmas hírt: Jeruzsálembe érkező galileaiakat öltek meg római katonák, mialatt az előbbiek áldozatot mutattak be a Templomban. (...)

 

Nagyböjt 2. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az evangéliumi szakaszt, amely Jézus színeváltozását beszéli el, a szenvedés meghirdetései fogják közre. Jézus kezdi elmondani a tanítványoknak, hogy Jeruzsálem felé tartó útja a Húsvéttal lesz teljessé. Rögtön az első ilyen bejelentés után Jézus felmegy egy magas hegyre, amelyet a hagyomány a Tábor-heggyel azonosít. Ott történik a színeváltozás epizódja, amit a nagyböjti liturgia minden évben a második vasárnap, a kísértések után javasol bemutatni. (...)

 

Nagyböjt 1. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Ma, a nagyböjt kezdetén a kísértések elbeszélése (Lk 4,1–13) jelzi annak az útnak az első lépését, amely az Úr Húsvétjáig vezet minket.

Kiemelünk néhány olyan mozzanatot, amelyek segítséget jelenthetnek számunkra, hogy belépjünk a mai nap témájába és így abba az időszakba, ami most kezdetét veszi.

Lukács evangélista a többi szinoptikushoz hasonlóan, a kísértések elbeszélését Jézus nyilvános működésének kezdete elé helyezi.

Azért teszi ezt, hogy kifejezze, mielőtt Jézus megkezdené küldetését, választania kell, tájékozódnia kell az úton, meg kell választania, hogy szolgálatának milyen messiási stílust akar adni. (...)

 

2019. március 3.

Évközi 8. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 6,39–45) kérdések nyugtalanító sorával veszi kezdetét: „Vajon a vak vezethet-e vakot? Nem esnek-e mindketten verembe? Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek: »Testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát«, a te szemedben pedig nem látod a gerendát?” (Lk 6,39.41–42). 

Hogy megértsük, mit akar Jézus mondani, fel kell idéznünk a szövegkörnyezetet: Lukács evangéliumának 6. fejezetében vagyunk, amelyik a boldogmondásokkal kezdődik (...)

 

 

2019. február 24.

Évközi 7. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 6,27–38) szorosan kapcsolódik a múlt vasárnapihoz, annak következménye. Múlt héten a boldogmondások lukácsi változatát hallgattuk.

A boldogságokat hallgatva Jézus tekintetével szemléltük az életet és megláttuk úgy, ahogyan Ő, hogy a szegényekben, a legutolsókban, a szomorkodókban titokzatos módon jelen van Isten Országa: a szegénységnek ez a megélése egyedülálló módon részesít Isten életében, abban a stílusban, ahogyan ő teremt kapcsolatot. (...)

 

 

2019. február 17.

Évközi 6. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Az egyik értelmezési kulcsot ahhoz, hogy a mai evangélium (Lk 6,17.20–26) világába belépjünk, a 20. vers szolgáltatja számunkra, ahol azt olvashatjuk, hogy Jézus „szemeit tanítványaira emelte és így szólt…”.

A boldogmondásoknak nevezett, nagyon ismert szavak kezdeténél Jézus tekintete van, ami azokra irányul, akik követik őt: Jézus nézi őket, azután pedig elmondja, hogyan látja őket. (...)

 

2019. február 10.

Évközi 5. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi
(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

 A mai szakasz kezdetén (Lk 5,1–11) Jézust látjuk, amint Tiberiás tavának partján odamegy két bárkához. Az egyik bárka, amelyikbe Jézus beszáll, Péteré. Kicsit később, az 5. versben tudjuk meg, hogy ő és társai egész éjjel fáradoztak anélkül, hogy bármit fogtak volna.

 Tehát Jézus közeledik és belép annak az embercsoportnak az életébe, amelyik épp az imént szerzett gyötrelmes tapasztalatot sikertelenségről, kudarcról, bukásról. (...)

 

2019. február 3.

Évközi 4. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)


Múlt vasárnap Jézus nyilvános működésének kezdetét láttuk úgy, ahogyan Lukács evangéliuma közli, a vigasztalás jelével megpecsételt kezdetet (Lk 4,14–21): a vigasztalás, amelyet a próféták hirdettek, és amelyet minden nép várt, az Úr Jézus életében teljesedik be, létében, melyet az Atya arra szentelt, hogy mindenkihez elvigye a kegyelem hírét.

Ma annak igazolását látjuk, hogy ez a vigasztalás igaz, bizonyos, biztos és mindenkinek szól. Ez abból a tényből következik, hogy Jézus hajlandó maga megfizetni az árat. (...)

 

 

2019. január 27.

Évközi 3. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliumának negyedik fejezete, melynek 41–42. versét hallottuk ma, a pusztában kezdődik, ahol Jézust megkísértette az ördög. Jézus, miután győztesen kerül ki a próbatételből, visszatér Galileába (Lk 4,14), és onnan kezdve viszi el másoknak azt a szabadítást, amit előzőleg a pusztában megtapasztalt. 

Jézus názáreti zsinagógabeli epizódja éppen erről a kezdetről szól, és különösen fontos, mert az egész evangélium értelmezésének a nyitja, Jézus programjának nyilatkozata. Olyan, mint egy mag, amely idővel kifejlődik, de összefoglalóan már magában hordja a további elbeszélés egészét. (...)

 

 

2019. január 20.

Évközi 2. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

János evangélista nagy érdeklődést mutat az iránt, hogy Jézus tapasztalatát a Teremtés könyvéből kiindulva értelmezze.

A Teremtés könyvéhez hasonlóan János evangéliuma is a „kezdetben” kifejezéssel indítja elbeszélését; és a Teremtés könyvéhez hasonlóan ezt a kezdetet napok egymásra következésével tagolt egy hét elbeszélésébe rendezi.

Mintha azt mondanánk, hogy új teremtés van folyamatban: amint Isten hét nap alatt teremtette a világot – ami után a hetedik napon megnyugodott ­–, úgy most Jézus teremti újjá az embert és a valóságot, újjáéleszt mindent teremtményt, visszaadva eredeti szépségét és visszavezetve igazi alapjához, az Atyához. (...)

 

 

2019. január 13.

Jézus keresztelkedése (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliuma nem fektet túl nagy hangsúlyt Jézus megkeresztelkedésére (csak egy közbevetett mondat [a görög szövegben]). Viszont hangsúlyozza Jézus beiktatását a Szentlélek leszállásával és Jézus Isten Fiaként való kinyilvánítását, amit majd a következő szakasz megerősít a családfával, amely őt Dávid és Ábrahám fiaként mutatja be, de amely egészen Ádámig, majd a Teremtő Istenig vezet. Lukács evangéliumában Jézus kezdettől fogva szolidáris az egész emberiséggel. (...)

 

2019. január 6.

Urunk megjelenése (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk Jézus keresését, aki Jeruzsálemben, a Templomban maradt, hogy annak a kapcsolatnak a forrásához járuljon, amely őt élteti, amelyről tudja, hogy abból származik.

 Ma egy másik keresést látunk, a mágusokét, akik útra kelnek Keletről, és egy csillagtól vezetve Jeruzsálembe mennek (Mt 2,1–12)

 A mágusok mindenekelőtt annak a jelentését kutatják, amit látnak, azt keresik, ami a dolgok mögött van, azt, ami annak eredeténél van, ami őket vonzza. (...)

2018. december 30.

Szent Család vasárnapja (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Azt mondhatjuk, hogy a mai evangéliumban (Lk 2,41–52) különböző keresések találkoznak.

Egyrészt ott van Jézus, aki az Atyát keresi. Az övé elsőbbséget élvező, alapvető keresés, ahogyan ő maga mondja Máriának és Józsefnek: Atyám dolgaival kell törődnöm (Lk 2,49). Mondhatjuk, hogy az immár tizenkét éves, tehát Izrael Törvényének értelmében nagykorú Jézus az identitását, küldetését, életének értelmét keresi. Teszi ezt az Atyával való kapcsolat keretein belül: mindenekfölött ezt a kapcsolatot keresi, amelyhez viszonyítva minden más viszonylagossá, másodlagossá válik. (...)

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolat

Itt bármikor elérhet minket, csak kattintson és küldjön üzenetet, vagy nézze meg további elérhetőségeinket! Kérdezzen bátran, szívesen segítünk!

Szentségimádások

Új adatbázis, kereshetőek a szentségimádások település és időpont szerint is!

Oldalunkon gyűjtjük a szentségimádások időpontjait, ezt adatbázisba rendezzük, így Ön is megkeresheti, hogy lakhelyéhez közel hol van éppen, vagy mikor lesz legközelebb szentségimádás.

Használja keresőnket, s ha esetleg tud olyan helyről, ami még nem szerepel adatbázisunkban, megköszönjük, ha segít nekünk és elküldi az információkat!

www.szentsegimadas.hu

«        2019. június        »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30