Az Ige meghallgatása

Mons. Pierbattista Pizzaballa (a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus apostoli adminisztrátora) szíves engedélyével adjuk közre itt hétről hétre vasárnapi elmélkedéseit. Szolgáljanak ezek mindnyájunk segítségére abban, hogy Isten Igéjére tudjunk hallgatni és elmélyítsük azt, amit kapunk  hetünk csúcspontján: a vasárnapi szentmisén!

 

Évközi 29. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Lukács evangéliumában gyakran kerül elő az imádság témája, akár Jézusra vonatkozóan, aki többször félrevonul, hogy imádkozzon, akár a tanítványokra vonatkozóan, akik arra kérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, vagy Jézus buzdítja őket, hogy imádkozzanak. (...)

 

Évközi 22. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk, hogy a tanítványok azt kérik Jézustól, hogy adjon nekik nagy hitet (Lk 17,6), és láttuk, hogy Jézus számára nem annyira az a fontos, hogy mennyiségi értelemben nagy legyen a hit, mint inkább az, hogy eleven hit legyen, ahogyan élő a mag, mely növekszik és gyümölcsöt termő fává lesz.

Ma (Lk 17,11–19) Jeruzsálem felé tartó útja során Jézus emberek egy csoportjával találkozik, kik közül az egyikben nagy hitet ismer fel: olyan nagyot, hogy képes megváltani annak életét. (...)

 

Évközi 27. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A számos alkalom között, amikor Jézus az emberekkel találkozik, van néhány, amelyben a másik személynek „nagy” hite van. Maga Jézus ismeri ezt el, és valamiképpen példaként állítja őket a tanítványok és a sokaság elé.
Ilyen a kafarnaumi százados esete (Lk 7,1–10), aki arra kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg kedves szolgáját. (...)

Évközi 26. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A most vasárnapi liturgiában elővezetett evangéliumi szakasz (Lk 16,19–31) Lukács evangéliuma 16. fejezetéhez tartozik, melyben – mint múlt vasárnap említettük – az evangélista Jézus minden ember életében alapvető témával, a javak használatával kapcsolatos hozzászólásait közli.

Ahhoz, hogy a mai szakasz világába lépjünk, az utóbbi két hétben használt értelmezési kulcs nyújt segítséget számunkra, vagyis az otthon képe: múlt vasárnap a becstelen intézőt láttuk, aki, amikor tetten érték, mindent megtett, hogy amikor a szükség úgy hozza, valaki befogadja őt a házába (Lk 16,4). Két héttel ezelőtt a gazda háza volt a főszereplő, az otthon, mely a távollevő, mindenét elvesztett fiú vágyaiban felidéződik (Lk 15,7).

A mai példázat hátterében is egy ház áll. (...)

 

Évközi 25. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Fordította: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai, példázatos szakasz (Lk 16,1–13) közvetlenül követi Lukács evangéliumának az irgalmasság múlt vasárnap hallott példabeszédeit is tartalmazó 15. fejezetét.  

A mai részlet meglehetősen különös: Jézus egy intézőről beszél, aki tisztességtelen módon látja el feladatait; munkaadója ezt észreveszi, és a példázat nagyobb része azokról a fortélyokról szól, amelyeket az intéző kifundál, hogy ebből a kellemetlen helyzetből szabaduljon. És végül a gazda dicséri őt találékonyságáért.

A múlt vasárnapi példabeszédekkel összevetve látszólag úgy tűnik, hogy Jézus egészen más tárgyra tért. Azonban lehet, hogy mégsem.

Van néhány közös mozzanat, amelyeket próbáljunk meg észrevenni. (...)

 

Évközi 24. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakaszt (Lk 15,1–32) értelmezhetjük az első vers fényében: „A vámosok és bűnösök is mindnyájan odamentek hozzá, hogy hallgassák.”

A szakasz tehát azzal a képpel indul, amelyben azt látjuk, hogy ahol Jézus van, ott vannak vámosok és bűnösök is, akik azért közelednek hozzá, hogy hallgathassák.

A versen belül egy névmásnál időzünk el, amely azon személyek csoportjára vonatkozik, akiket az evangélista „vámosoknak és bűnösöknek” nevez, amikor azt mondja, hogy Jézushoz közeledtek: „mindnyájan”.

Azt mondhatjuk, hogy éppen ez a „mindnyájan” botránkoztatja meg személyek egy másik jelenlevő csoportját, melyet farizeusok és írástudók alkotnak: ami megbotránkoztatja őket, az pontosan ez, vagyis az, hogy Jézus fogadja a bűnösöket is, tehát az, hogy Jézus mindenkit elfogad. (...)

 

 

Évközi 23. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai szakaszban háromszor ismétlődnek olyan szavak, melyek a célról, a beteljesedésről szólnak (Lk 14,28.29): Jézus megállt és az őt követő sokasághoz fordult, és arra utalt, hogy komolyan kell venniük ezt a követést, hogy az tökéletesedhessen, hogy teljessé válhasson.

Nos, ezek a beteljesedésre vonatkozó szavak nagyon fontosak és gyakoriak Lukács evangéliumában. (...)

 

 

Évközi 22. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 14,1–7.8–14) is ebben az irányban halad: valójában két rövid elbeszélésről van szó, melyekben erőteljesen hangzik fel az evangéliumi paradoxon.

Az első (Lk 14,7–10) némileg furcsa: egy lakodalmon Jézus felszólítja asztaltársait, hogy ne az első helyeket foglalják el, kerülendő, hogy valaki más elküldje őket onnan az utolsó helyre. 

Az elbeszélés sokkal köznapibb és aktuálisabb, mint ahogy az első pillantásra tűnik, mert nem egyszerűen arra szól a felhívás, hogy alázatosak és szégyenlősök legyünk, és természetesen nem csupán olyan kivételes alkalmat érint, mint egy ebédmeghívás: a felhívás arra szólít, hogy hitelesen éljünk.  

Mert néha anélkül, hogy akár csak észrevennénk, az „első hely” után ácsingózva töltjük az életünket, (...)

 

Évközi 21. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakasz (Lk 13,22–30) Jézus Jeruzsálem felé tartó útjának említésével kezdődik, hogy az olvasó azonnal tisztában legyen azzal, hogy mi az a horizont, amelybe illeszkedik a hallott perikópa. Ez a horizont pedig annak az üdvtervnek a beteljesedése, amelyet Jézus a Szent Városban valósít meg, amikor mindenkiért meghal a kereszten. (...)

 

Évközi 20. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap Jézus a gazdagságról, javakról beszélt nekünk és azt mondta, hogy az ember szíve ott van, ahol a kincse.

Úgy tűnik, ma változik a beszéd témája, és önmagáról, küldetéséről szól: azt mondja, azért jött, hogy tüzet hozzon a földre (Lk 12,49), és azt, hogy türelmetlenül várja, hogy ez a küldetése beteljesedjen. Mintha azt mondaná, hogy ott van az ő szíve, hogy az ő kincse ez a küldetés, amelyet az Atya bízott rá. (...)

 

 

Évközi 19. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakaszt (Lk 12,38–48) értelmezhetjük a múlt vasárnapi fényében (Lk 12,21–32), amikor egy ostoba embert láttunk, aki úgy vélte, hogy csak azért élhet jól, mert hatalmas vagyont gyűjtött. Ez az ember dolgokkal töltötte meg életét, a dolgok pedig elzárták előle a láthatárt: minden befejeződött ezen az életen belül anélkül, hogy megnyílt volna afelé, ami ezen túl van.

Vagyis szíve egészen itt, e világban volt, ahol egyetlen vagyona is (Lk 12,34). (...)

 

 

Évközi 18. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakaszban (Lk 12,13–21) egy ember azért lép oda Jézushoz, hogy megkérje, legyen közvetítő közte és fivére között úgy, hogy az atyai örökség egyenlően legyen szétosztva.

Jézus válaszában áthelyezi a hangsúlyt és messzebbre megy, a lényeghez: a két testvér közötti probléma nem akkor oldódik meg, ha az örökséget egyenlően osztják majd el, hanem ha mindegyikük szíve szabaddá válik a birtoklásvágytól és attól, hogy mindig többet akarjanak. Egyébként kapcsolatukat mindig fenyegetni fogja a sóvárgás, a kapzsiság, ami soha nem elégszik meg, aminek soha semmi nem elég. (...)

 

 

Évközi 17. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A Miatyánk, a kitartó barát, a Szentlelket ajándékozó Atya jósága: mindhárom szakaszban, amelyben Jézus az imádságról beszél, egy bizonyos ponton találunk valamit, ami az éhséggel, vagyis az ennivalóval kapcsolatos.

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” (Lk 11,3) – mondjuk a Miatyánkban.

„Adj nekem három kenyeret!” (Lk 11,5) – mondja barátjának az éjszaka ellátást igénylő vendége.

„Ha egy fiú halat kér […] vagy tojást” (Lk 11,11–12) – mondja Jézus, hogy arról beszéljen, mennyire jó az Atya, hogyan tud mindig jó dolgokat adni.

Ételről beszél és valamiről, amit ad. (...)

 

Évközi 16. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Nehéz a Bibliában olyan testvérpárt találni, akiknek a kapcsolata ne volna nehéz, konfliktusokkal terhelt. 

Találkozunk szép baráti kapcsolatokkal (vö. Dávid és Jonatán), vannak erős apa-fiú, férj-feleség kapcsolatok, sőt sikeres anyós-meny viszonyra is akad példa (vö. Rút könyve).

Viszont a testvéri köteléket úgy tűnik, már kezdettől bizonyos erőszak jellemzi (vö. Káin és Ábel), és az egész további történelem is ezt támasztja alá. (...)

 

Évközi 15. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Két kifejezés adja a mai evangéliumi szakasz (Lk 10,25–37) megértésének első kulcsát.

Az elsőt rögtön a szakasz elején találjuk, amikor Lukács evangélista azt mondja, hogy fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye Jézust.

Ez ugyanaz az ige, amelyet Lukács a 4. fejezetben használ, ahol Jézust a pusztában megkísértette az ördög (Lk 4,2). Erőteljes kifejezés, amely azt mondja számunkra, hogy a törvénytudó szavaiban és szavai mögött egy kísértés bujkál, vagyis egy hamis istenkép rejlik. (...)

Évközi 14. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Lukács evangéliuma az egyetlen, amelyik kétszer beszéli el a tanítványok misszióba küldését: először – a 9. fejezet elején – a Tizenkettőre vonatkozik, és Izrael számára van fenntartva; másodszor – a ma olvasott szakaszban, amelyik a 10. fejezetben található – szélesebb körre, hetvenkét tanítványra vonatkozik, és címzettje mindenki, a pogány népek is.

Az evangélista különösen szívén viseli, hogy kijelentse: a tanítvány élete, hogy Jézus küldetésében részesedjen. Jézust az Atya küldte (vö. Lk 10,16; valamint Jn 9), hogy minden embert az Atyával való találkozásra, gyermeki életre vezessen, és aki elfogadja az üdvösséget, az maga mögött tudva Jézust útra kel, hogy másokat is megfertőzzön ugyanazzal az élettapasztalattal: ez nem tetszőleges, nem választható, hanem lényegi. A keresztény üzenet, ha valaki megtartja önmagának, meghal. (...)

 

Évközi 13. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai vasárnapon hallott szakasszal veszi kezdetét Lukács evangéliumának második része, melyet Jézus Galileából Jeruzsálem felé tartó útja fémjelez.

Amint azt korábban már módunkban állt elmondani, Lukács úgy mutatja be Jézus – majd a tanítványok – életét, mint egy utat: nem elsősorban fizikai értelemben, és nem mint egyszerű helyváltoztatást, hanem inkább mint egy lelki zarándoklatot, hogy megérkezzenek a beteljesedés helyére, oda, ahol az élet odaajándékozott lesz, ahol elvész, a hitben Az iránt, aki nem hagyja gyermekeit a halálban. (...)

 

 

Úrnapja (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az evangéliumi szakasz, melyet Úrnapja ünnepén olvasunk, több paradoxont hordoz, mintha valami kivételeset, valami túlzót akarna nekünk mutatni.

Annak a szakasznak Lukács evangéliumában szereplő változata ez, amely elbeszéli, hogy Jézus megsokasította a kenyereket és halakat (Lk 9,11b–17). (...)

Szentháromság vasárnapja (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Ahhoz, hogy a Szentháromság misztériumához közeledjünk, a liturgia János evangéliumának egy olyan szakaszát (Jn 16,12–15) kínálja segítségül, amelyben Jézus alapvetően a Szentlélekről beszél.

A Szentlélekről szólva azonban Jézus betekintést enged a Szentháromságon belül élő kapcsolatokba. Tehát nemcsak a Lélekről szól, hanem önmagáról és az Atyáról is mond valamit. (...)

 

 

Pünkösd (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az evangélium, amelyet most, a húsvéti időt lezáró Pünkösd ünnepén olvasunk, bepillantást enged az egyház életének néhány értékes részletébe, miután a feltámadt Úr felmegy a mennybe és visszatér az Atyához. 

Az evangéliumi szakasz néhány elemét emeljük ki.

Az első elemet a 26. versben találjuk, ahol Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy a Lélek majd megtanítja őket mindenre, és emlékezteti őket mindarra, amit Ő mondott nekik.

A Szentlélek tehát mester, de úgy tűnik, Jézus azt mondja, hogy nem olyan mester, mint a többi. (...)

 

Az Úr mennybemenetele (C év)

2019. Június 2.

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Ma az Úr mennybemenetelét ünnepeljük, és Lukács evangéliumának utolsó verseit olvassuk (Lk 24,46–53). Számos jellegzetes eleme van a szakasznak, melyekből néhányat most kiemelünk.  

Mindenekelőtt a szakasz két részre tagolódik: az első rész (46–49. versek) az apostoloknak szóló egyik megjelenés zárlatát beszéli el, azt, amikor a feltámadt Úr eljön a vacsora termébe, miután az emmauszi tanítványok visszatértek és beszámolnak Vele való találkozásukról, melyben útjuk során volt részük (Lk 24,33). (...)

 

Húsvét 6. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakasz (Jn 14,23–29) Jézus azon hosszú beszédének a része, amelyet tanítványaihoz intézett az utolsó vacsora során, miután megmosta lábukat. 

Ez egy búcsúbeszéd, amelyben Jézus tanítványai zavarodottságát követi nyomon, amit közeli távozásának híre vált ki és azok a szavak, amelyek a történéseket értelmezik, amelyek feltárják annak az életnek az értelmét, amelyet az Úr készül odaadni. (...)

 

 

Húsvét 5. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

A ma hallott evangéliumi szakasz (Jn 13,31–35) János evangéliumának abból a 13. fejezetéből származik, amelyben az evangélista Jézus tanítványaival elköltött, utolsó vacsoráját beszéli el, és amely nem magától értetődő, ha szövegkörnyezetéből kiragadjuk. 

A lábmosás botrányos gesztusa után az evangélista közli, hogy Jézus megjövendöli Júdás árulását (Jn 13,21). Ezt követik azok a versek, amelyeket ma hallottunk, az új parancsról szóló szavakkal, majd egy hűtlenség újabb meghirdetése, ami ezúttal Péterre és tagadására vonatkozik (Jn 13,36). (...)

Húsvét 4. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A húsvéti időszak első vasárnapjain azokat az evangéliumi szakaszokat hallhattuk, amelyek a Feltámadt Úr tanítványaival való találkozásaira vonatkoznak. 

Ma kezdjük azt szemlélni, hogy milyen volt a feltámadottak új élete, milyen volt a hívők meghívása, akiket a Föltámadott élete újdonságának részeseivé tett.(...)

 

Húsvét 3. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz is olyan epizódot beszél el, amelyben az Úr feltámadása után megjelenik tanítványainak. János evangéliuma 21. fejezetét olvassuk, ahol az evangélista pontosítja, hogy ez a harmadik alkalom, amikor Jézus kinyilatkoztatja önmagát (Jn 21,14).

Ez az első adat, amelynél elidőzünk, az a tény, hogy Jézus többször nyilatkoztatja ki magát, nem egyetlen alkalommal. (...)

 

Húsvét 2. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése


Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Nyolc nappal ezelőtt, Húsvétvasárnap láttuk, hogyan kezdődik minden keresztény hitbeli útja. Ez az út az üres sírnál veszi kezdetét, ahová visszatérünk, hogy meglássuk a helyet, ahová Jézust temették, de ahol az asszonyok és a tanítványok felfedezik, hogy teste többé nincsen ott. Jézus többé már nincs a halálban.

 

Ez azonban csak a szükséges kiindulópontja egy úton létnek. (...)

 

Virágvasárnap (Cév)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliuma azon szakaszának, amely elbeszéli Jézus belépését Jeruzsálembe, van egy egyedülálló jellemzője: az elbeszélés célja valójában nem az, hogy Jézusról beszéljen, aki bemegy a szent városba, hanem hogy azokról az előkészületekről szóljon, amelyeket tesz azért, hogy bevonuljon.

Ennek az első jelenetnek tehát nem annyira Jézus, mint inkább az apostolok a főszereplői.

Miért dönt így az evangélista? (...)

Nagyböjt 5. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

Jn 8, 1 -11

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakaszban (Jn 8,1–11) a jeruzsálemi templomban látjuk Jézust, amint a köréje gyűlő sokaságot tanítja.

Úgy ül, mint egy mester, és a jelenet emlékeztet arra, amikor Mózes ült reggeltől estig a pusztai táborozás helyén, hogy megoldja a nép körében felvetődött kérdéseket (Kiv 18,13köv.): a nép odament hozzá, hogy „megtudja Isten ítéletét”, hogy megismerje Isten rendeleteit és törvényeit (Kiv 18,6). (...)

 

Nagyböjt 4. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Lk 9,28–36)

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

A mai evangéliumi szakaszt (Lk 15,1–9) olvashatjuk abból a két helyből kiindulva, ahol a jelenet kibontakozik. Jól ismert és sok helyzetben használt szakasz a mai. Csak néhány rövid megfontolást teszünk. Az egyik értelmezési kulcs, ami segít, hogy a szöveg világába belépjünk, azzal függ össze, hogy mindkét helyen – még ha eltérő módon is – étellel kapcsolatos szimbolika jelenik meg. (...)

 

Nagyböjt 3. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

(Lk 9,28–36)

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 13,1–9) két részből áll. Mindkét rész a megtérés témája körül forog, de első ránézésre nincsenek összhangban egymással.

Az első részben (Lk 13,1–5) látjuk, amint néhányan Jézushoz mennek, hogy elbeszéljenek neki egy fájdalmas hírt: Jeruzsálembe érkező galileaiakat öltek meg római katonák, mialatt az előbbiek áldozatot mutattak be a Templomban. (...)

 

Nagyböjt 2. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Az evangéliumi szakaszt, amely Jézus színeváltozását beszéli el, a szenvedés meghirdetései fogják közre. Jézus kezdi elmondani a tanítványoknak, hogy Jeruzsálem felé tartó útja a Húsvéttal lesz teljessé. Rögtön az első ilyen bejelentés után Jézus felmegy egy magas hegyre, amelyet a hagyomány a Tábor-heggyel azonosít. Ott történik a színeváltozás epizódja, amit a nagyböjti liturgia minden évben a második vasárnap, a kísértések után javasol bemutatni. (...)

 

Nagyböjt 1. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Ma, a nagyböjt kezdetén a kísértések elbeszélése (Lk 4,1–13) jelzi annak az útnak az első lépését, amely az Úr Húsvétjáig vezet minket.

Kiemelünk néhány olyan mozzanatot, amelyek segítséget jelenthetnek számunkra, hogy belépjünk a mai nap témájába és így abba az időszakba, ami most kezdetét veszi.

Lukács evangélista a többi szinoptikushoz hasonlóan, a kísértések elbeszélését Jézus nyilvános működésének kezdete elé helyezi.

Azért teszi ezt, hogy kifejezze, mielőtt Jézus megkezdené küldetését, választania kell, tájékozódnia kell az úton, meg kell választania, hogy szolgálatának milyen messiási stílust akar adni. (...)

 

2019. március 3.

Évközi 8. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 6,39–45) kérdések nyugtalanító sorával veszi kezdetét: „Vajon a vak vezethet-e vakot? Nem esnek-e mindketten verembe? Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek: »Testvér, hadd vegyem ki szemedből a szálkát«, a te szemedben pedig nem látod a gerendát?” (Lk 6,39.41–42). 

Hogy megértsük, mit akar Jézus mondani, fel kell idéznünk a szövegkörnyezetet: Lukács evangéliumának 6. fejezetében vagyunk, amelyik a boldogmondásokkal kezdődik (...)

 

 

2019. február 24.

Évközi 7. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

A mai evangéliumi szakasz (Lk 6,27–38) szorosan kapcsolódik a múlt vasárnapihoz, annak következménye. Múlt héten a boldogmondások lukácsi változatát hallgattuk.

A boldogságokat hallgatva Jézus tekintetével szemléltük az életet és megláttuk úgy, ahogyan Ő, hogy a szegényekben, a legutolsókban, a szomorkodókban titokzatos módon jelen van Isten Országa: a szegénységnek ez a megélése egyedülálló módon részesít Isten életében, abban a stílusban, ahogyan ő teremt kapcsolatot. (...)

 

 

2019. február 17.

Évközi 6. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Az egyik értelmezési kulcsot ahhoz, hogy a mai evangélium (Lk 6,17.20–26) világába belépjünk, a 20. vers szolgáltatja számunkra, ahol azt olvashatjuk, hogy Jézus „szemeit tanítványaira emelte és így szólt…”.

A boldogmondásoknak nevezett, nagyon ismert szavak kezdeténél Jézus tekintete van, ami azokra irányul, akik követik őt: Jézus nézi őket, azután pedig elmondja, hogyan látja őket. (...)

 

2019. február 10.

Évközi 5. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi
(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

 A mai szakasz kezdetén (Lk 5,1–11) Jézust látjuk, amint Tiberiás tavának partján odamegy két bárkához. Az egyik bárka, amelyikbe Jézus beszáll, Péteré. Kicsit később, az 5. versben tudjuk meg, hogy ő és társai egész éjjel fáradoztak anélkül, hogy bármit fogtak volna.

 Tehát Jézus közeledik és belép annak az embercsoportnak az életébe, amelyik épp az imént szerzett gyötrelmes tapasztalatot sikertelenségről, kudarcról, bukásról. (...)

 

2019. február 3.

Évközi 4. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

  Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)


Múlt vasárnap Jézus nyilvános működésének kezdetét láttuk úgy, ahogyan Lukács evangéliuma közli, a vigasztalás jelével megpecsételt kezdetet (Lk 4,14–21): a vigasztalás, amelyet a próféták hirdettek, és amelyet minden nép várt, az Úr Jézus életében teljesedik be, létében, melyet az Atya arra szentelt, hogy mindenkihez elvigye a kegyelem hírét.

Ma annak igazolását látjuk, hogy ez a vigasztalás igaz, bizonyos, biztos és mindenkinek szól. Ez abból a tényből következik, hogy Jézus hajlandó maga megfizetni az árat. (...)

 

 

2019. január 27.

Évközi 3. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliumának negyedik fejezete, melynek 41–42. versét hallottuk ma, a pusztában kezdődik, ahol Jézust megkísértette az ördög. Jézus, miután győztesen kerül ki a próbatételből, visszatér Galileába (Lk 4,14), és onnan kezdve viszi el másoknak azt a szabadítást, amit előzőleg a pusztában megtapasztalt. 

Jézus názáreti zsinagógabeli epizódja éppen erről a kezdetről szól, és különösen fontos, mert az egész evangélium értelmezésének a nyitja, Jézus programjának nyilatkozata. Olyan, mint egy mag, amely idővel kifejlődik, de összefoglalóan már magában hordja a további elbeszélés egészét. (...)

 

 

2019. január 20.

Évközi 2. vasárnap (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

János evangélista nagy érdeklődést mutat az iránt, hogy Jézus tapasztalatát a Teremtés könyvéből kiindulva értelmezze.

A Teremtés könyvéhez hasonlóan János evangéliuma is a „kezdetben” kifejezéssel indítja elbeszélését; és a Teremtés könyvéhez hasonlóan ezt a kezdetet napok egymásra következésével tagolt egy hét elbeszélésébe rendezi.

Mintha azt mondanánk, hogy új teremtés van folyamatban: amint Isten hét nap alatt teremtette a világot – ami után a hetedik napon megnyugodott ­–, úgy most Jézus teremti újjá az embert és a valóságot, újjáéleszt mindent teremtményt, visszaadva eredeti szépségét és visszavezetve igazi alapjához, az Atyához. (...)

 

 

2019. január 13.

Jézus keresztelkedése (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Lukács evangéliuma nem fektet túl nagy hangsúlyt Jézus megkeresztelkedésére (csak egy közbevetett mondat [a görög szövegben]). Viszont hangsúlyozza Jézus beiktatását a Szentlélek leszállásával és Jézus Isten Fiaként való kinyilvánítását, amit majd a következő szakasz megerősít a családfával, amely őt Dávid és Ábrahám fiaként mutatja be, de amely egészen Ádámig, majd a Teremtő Istenig vezet. Lukács evangéliumában Jézus kezdettől fogva szolidáris az egész emberiséggel. (...)

 

2019. január 6.

Urunk megjelenése (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Múlt vasárnap láttuk Jézus keresését, aki Jeruzsálemben, a Templomban maradt, hogy annak a kapcsolatnak a forrásához járuljon, amely őt élteti, amelyről tudja, hogy abból származik.

 Ma egy másik keresést látunk, a mágusokét, akik útra kelnek Keletről, és egy csillagtól vezetve Jeruzsálembe mennek (Mt 2,1–12)

 A mágusok mindenekelőtt annak a jelentését kutatják, amit látnak, azt keresik, ami a dolgok mögött van, azt, ami annak eredeténél van, ami őket vonzza. (...)

2018. december 30.

Szent Család vasárnapja (C év)

Mons. Pierbattista Pizzaballa elmélkedése

 Forditotta: Dr. Szatmári Györgyi

(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

 

Azt mondhatjuk, hogy a mai evangéliumban (Lk 2,41–52) különböző keresések találkoznak.

Egyrészt ott van Jézus, aki az Atyát keresi. Az övé elsőbbséget élvező, alapvető keresés, ahogyan ő maga mondja Máriának és Józsefnek: Atyám dolgaival kell törődnöm (Lk 2,49). Mondhatjuk, hogy az immár tizenkét éves, tehát Izrael Törvényének értelmében nagykorú Jézus az identitását, küldetését, életének értelmét keresi. Teszi ezt az Atyával való kapcsolat keretein belül: mindenekfölött ezt a kapcsolatot keresi, amelyhez viszonyítva minden más viszonylagossá, másodlagossá válik. (...)

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


Kapcsolat

Itt bármikor elérhet minket, csak kattintson és küldjön üzenetet, vagy nézze meg további elérhetőségeinket! Kérdezzen bátran, szívesen segítünk!

Szentségimádások

Új adatbázis, kereshetőek a szentségimádások település és időpont szerint is!

Oldalunkon gyűjtjük a szentségimádások időpontjait, ezt adatbázisba rendezzük, így Ön is megkeresheti, hogy lakhelyéhez közel hol van éppen, vagy mikor lesz legközelebb szentségimádás.

Használja keresőnket, s ha esetleg tud olyan helyről, ami még nem szerepel adatbázisunkban, megköszönjük, ha segít nekünk és elküldi az információkat!

www.szentsegimadas.hu

«        2019. október        »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31